Former Ambassadors

 

Name of the Ambassador’s
Presentation of Credentials
H.E. General Singha Shumsher J.B. Rana
1945/46
H.E. Mr. Vijaya Shumsher J.B. Rana
7 Aug. 1951
H.E. Mr. Mahendra Bikram Shah
H.E. Mr. Daman Shumsher J.B. Rana
Aug. 1954
H.E. Mr. Narpratap Thapa
May 18,1961
H.E. Mr Yadu Nath Khanal
Jan. 1, 1963
H.E. Mr. Jharendra Narayan Singh
Oct. 9, 1967
H.E. Sardar Bhim Bahadur Pandey
May 21,1969
H.E. Mr. Krishna Bom Malla
May 24,1972
H.E. Mr. Vedananda Jha
Aug. 10, 1977
H.E. Mr. Jagdish Shumsher J.B. Rana
Feb. 26,1983
H.E. Mrs. Bhinda S. Shah
Apr. 18,1988
H.E. Mr. Chakra P. Bastola
Nov. 29, 1991
H.E. Prof. Harsha Narayan Dhaubhadel
Feb .04 1995
H.E. Prof. Lok Raj Baral
Mar.19, 1996
H.E. Dr. Bhek Bahadur Thapa
Oct. 17, 1997
H.E. Mr. Karna Dhoj Adhikary
Feb.23, 2004
H.E. Dr. Durgesh Man Singh
Apr. 04, 2008
H.E. Mr. Rukma Shumsher Rana
Dec. 21, 2009
H.E. Mr. Deep Kumar Upadhyay
April 30, 2015