Embassy Holidays

Notice

 

This is to notify that the Embassy of Nepal will remain closed on Monday August 12, 2019 on the occasion of Id-Uz-Zuha (Bakrid)’.

 

सूचना

 

इद-उल-जुहा (बक्र इद) पर्वको अवसरमा मिति २०७६ साल साउन २७ गते सोमबार (तदनुसार १२ अगष्ट २०१९ तारिख)राजदूतावास बन्द रहने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचना गरिएको छ ।