Embassy Holidays

This is to notify that the Embassy of Nepal will remain closed on Friday March 8, 2019 on the occasion of ‘International Women’s Day’.

सूचना

अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा मिति २०७५ साल फागुन २४ गते शक्रबार (तदनुसार ८ मार्च २०१९ तारिख) राजदूतावास बन्द रहने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचना गरिएको छ ।